Language: UA | RU | EN
RSS  |  Login: Log in
Home Blogs Tours from Chernivtsi Profile Health Photo Video
  Ukraine | world | News Chernivtsi |


Chernivtsi "Bukovina " in the next match of the first Football League gave away in Poltava local club with the score 1: 2.

Chernivtsi scored first - Bugay scored after 44 minutes. But in the second half hosts scored twice and won.

Referee - Skrypak (Kyiv region), assistant referee - Marchenko, Fedorok (both - Chernigov), fourth referee - Panchyshyn (Kharkiv), the observer arbitration - Pavlenko (Vinnitsa).

" Poltava " : Bon, Wolfhound, Kovtun, Paramonov, Leshchenko, Dimitrenko, Trouble (Voronchenko 53) Nasibulin, Straw (Forest, 65) Zelenevych, Degtyarev (Bochkur, 87) . Head team - Andrey Zavyalov.

" Bucovina " Chernobay, Nosaryev (Zhovtyuk 47) Tyeryehov, Temerivskyy, Nemtinov (Perino, 77) Skoblov, Bull, Snizhko, Dorosh, Boychuk, plovers. Head coach - Sergey Shishchenko.

Goals: Bull (44), Zelenevych (67), Degtyarev (72).

Warning: Nasibulin, Paramonov, Wolfhound, Boychuk, plovers.

Comments: 0 Viewed: 98
18-09-2016, 22:38

VIDEO View all videos
PHOTO View all news photos